Crowdfunding

Zoals bekend zijn banken steeds minder bereid om te investeren in bedrijven, zelfs als de vooruitzichten goed zijn. Voor ons zijn de jaren van wachten bijna ten einde; de jaren waarin de bomen moeten groeien tot het moment dat ze vruchten gaan dragen (10-15 jaar).
Wij zien mogelijkheden om de notengaard te vergroten en te verbreden; meer bomen en meer soorten. Bovendien willen we in de toekomst de noten zelf gaan verwerken tot gepelde noten, olie en misschien wel wijn en likeur.

Om die vergroting en verbreding mogelijk te kunnen maken, zijn we begonnen met crowdfunding. We hebben een financieringsconcept ontwikkeld dat voor zowel de betrokkenen/investeerder als voor de notengaard een meerwaarde met zich meebrengt.

Adopteer een boom
U kunt één van onze notenbomen adopteren. Voor €20,- koppelen we uw naam voor twee jaar aan een boom. Na twee jaar kunt u drie kilo noten bij ons komen halen, zo mogelijk van uw eigen boom. Met uw €20,- hebben wij de mogelijkheid om een nieuwe boom te planten.

Investering
Voor het verder professionaliseren van de notenoogst en het verbreden van de notengaard, en voor de uiteindelijke overname van het bedrijf, zijn wij de mogelijkheid aan het ontwikkelen om grotere investering te doen. Hierover later meer.