privacy statement

Jouw privacy
Je kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van je nodig hebben om bijvoorbeeld met jou te corresponderen of een product te verkopen

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld.

Tevens kun je op ieder moment verzoeken jouw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

PRIVACY STATEMENT

Notengaardbisschop volgt de wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en is verwerkingsverantwoordelijke.

  • Notengaardbisschop beschermt jouw persoonsgegevens en privacy;
  • Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld;
  • Notengaardbisschop gebruikt enkel gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;
  • Notengaardbisschop bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk
  • Notengaardbisschop geeft je recht op inzage van jouw personeelsgegevens;
  • Notengaardbisschop geeft je recht op correctie, verwijdering;
  • Notengaardbisschop heeft een meldingsplicht bij een datalek en informeert je in voorkomende gevallen;
  • De website van de Notengaardbisschop heeft een SSL en is afgesloten;
  • De accounts op de computers van Notengaardbisschop zijn afgesloten met een gebruikersnaam en wachtwoord;
  • De verwerking van jouw gegevens worden geaccordeerd door het aanvinken van de akkoordverklaring bij het aanmelden voor een cursus.